Các Dự Án 2022

Địa chỉ: Bao biển Lán Bè - Cột 8

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Cà Mau

Giá: 7,9 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Bãi Tiên, Nha Trang

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Lê Văn Duyệt, Đà Nẵng

Giá: 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Huỳnh Văn Lũy - Mỹ Phước

Giá: 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 3/2022

Địa chỉ: Bãi Chí Linh, 3 Tháng 2

Giá: 45 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: 301 Bến Bình Đông, Q.8

Giá: 45 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: 218 Võ Văn Ngân, Thủ Đức

Giá: 70 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: 563 Tô Ngọc Vân

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Nguyễn Xiển, Quận 9

Giá: 45 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Nguyễn Xiển, Quận 9

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: KDC Số 2, Hoàng Quốc Việt

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022