Các Dự Án 2022

Địa chỉ: Lê Cơ - Kinh Dương Vương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Bừng Ông Thoàn, Phú Hữu

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thuận Giao, huyện Thuận An

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Xuyên Mộc, BR-VT

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: 78 Tôn Thất Thuyết

Giá: 75 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2022

Địa chỉ: 601 Tô Ngọc Vân, Tam Bình

Giá: 35 - 38 triệu/m² (VAT)

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: Thạnh Xuân 13, Q.12

Giá: 32 - 35 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Quốc lộ 13, Bình Dương

Giá: 18 - 19 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Bãi Chí Linh, 3 Tháng 2

Giá: 39,35 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: 324 Lý Thường Kiệt, Quận 10

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: 765 Hồng Bàng, F6, Quận 6

Giá: 65 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2022