Các Dự Án 2022

Địa chỉ: TP. Ngã Bảy

Giá: 22 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thành phố Bảo Lộc

Giá: 1,2 tỷ/nền

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: xã Điện Bàn

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Quốc Lộ 53, Vĩnh Long

Giá: 4,99 tỷ/căn

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thành phố Vị Thanh

Giá: 13,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thị trấn Lai Uyên

Giá: 1,45 tỷ đồng/nền

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Q5

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: QL20, xã Lộc An, Bảo Lộc

Giá: 700 - 900 triệu/lô

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: thị trấn Lâm Thao

Giá: 18 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Lộc Nam, Bảo Lâm

Giá: 6,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Trần Công Tường

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022