Các Dự Án Long An

Địa chỉ: QL1A, Mỹ Yên, Bến Lức

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: KĐT Five Star Eco City

Giá: 33 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Huyện Tân Trụ

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: DT 824, xã Hựu Thạnh

Giá: 1,98 tỷ đồng/nền

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Đức Hòa

Giá: 16,8 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Quốc Lộ 50

Giá: 2,85 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Khu đô thị Waterpoint

Giá: <=1 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Thị xã Kiến Tường

Giá: 19 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Đinh Viết Cừu, Tân An

Giá: 750 triệu/căn

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: ĐT 835B, Long Thượng

Giá: 21 - 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Cần Đước

Giá: 20 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Cần Đước

Giá: 17 - 18 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2020