Các Dự Án Thanh Hóa

Địa chỉ: xã Hoằng Đông và Hoằng Ngọc

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Thị xã Nghi Sơn

Giá: Chỉ từ 32 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Tháng 4/2024

Địa chỉ: xã Quảng Yên

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định