Các Dự Án TP. HCM

Địa chỉ: D2, Nhơn Đức, Nhà Bè

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 3/2025

Địa chỉ: 311 An Dương Vương

Giá: 12 - 14 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2024

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, B. Chánh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, B. Chánh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, B. Chánh

Giá: 45 triệu/m² (căn hộ)

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: 520 Võ Văn Kiệt

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Nguyễn Hữu Thọ

Giá: 50 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2024 (dự kiến)

Địa chỉ: Nguyễn Thị Định

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024 (dự kiến)

Địa chỉ: 158 An Dương Vương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025 (dự kiến)

Địa chỉ: 8 Bến Nghé, Q7

Giá: 65 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 1/2024

Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Q5

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: 34 Tôn Đức Thắng, Q1

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023