Các Dự Án Cần Thơ

Địa chỉ: Nguyễn Hữu Cảnh, Thốt Nốt

Giá: 17 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Đặng Văn Dầy

Giá: 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2024