Các Dự Án Cần Thơ

Địa chỉ: Đặng Văn Dầy

Giá: 39 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2024