Các Dự Án Căn hộ

Địa chỉ: bờ sông Quán Trường

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Khu ĐTM Ngoại Giao Đoàn

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: DT 743C, Tân Đông Hiệp, Dĩ An

Giá: 1,35 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Số 1 Ngô Mây

Giá: 60 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2024 (dự kiến)

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, B. Chánh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, B. Chánh

Giá: 45 triệu/m² (căn hộ)

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: 1 Ngô Mây

Giá: 60 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2024 (dự kiến)

Địa chỉ: 520 Võ Văn Kiệt

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Nguyễn Hữu Thọ

Giá: 50 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2024 (dự kiến)

Địa chỉ: KĐT Sala Phú Mỹ

Giá: 1,9 tỷ đồng/căn (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Nguyễn Thị Định

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024 (dự kiến)