Các Dự Án Căn hộ

Địa chỉ: Nhơn Bình, TP Quy Nhơn

Giá: 21 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: 124 Phố Xóm, Hà Đông

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: 393 Lê Hồng Phong, Dĩ An

Giá: 35 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: P. An Phú, Quận 2

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: 2 đường Cống Lở

Giá: 950 triệu/căn

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Dĩ An, Bình Dương

Giá: 35 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: 520 Võ Văn Kiệt, BT

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Phường Đại Phúc

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Võ Nguyên Giáp

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Trường Chinh, Tân Bình

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: 16 Nguyễn Đức Thuận

Giá: 861 triệu/căn

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: Thuận Giao 21, Thuận An

Giá: 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 3/2022