Các Dự Án 2021

Địa chỉ: Quốc lộ 13, Thuận An

Giá: 899 triệu/căn

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: Đường N3, Dĩ An

Giá: 18 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2021

Địa chỉ: Tên Lửa, Bình Tân

Giá: 39,8 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2021

Địa chỉ: Dương Thị Giang, Quận 12

Giá: 24 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Dương Thị Giang, Quận 12

Giá: 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Gò Cát, phường Phú Hữu

Giá: 29 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: 360 Xa Lộ Hà Nội, Quận 9

Giá: 1.500 USD

Thời gian bàn giao: Tháng 5/2021

Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng (nd), Quận 7

Giá: 22 triệu/m²

Thời gian bàn giao:

Địa chỉ: 336/20 Nguyễn Văn Luông, Q.6

Giá: 42 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 3/2021

Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng, Quận 7

Giá: 41 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2021

Địa chỉ: 116 Lý Chiêu Hoàng, Quận 6

Giá: 24-26 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: 116 Lý Chiêu Hoàng, Quận 6

Giá: 24 - 26 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021