Các Dự Án 2021

Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng (nd), Quận 7

Giá: 22 triệu/m²

Thời gian bàn giao:

Địa chỉ: 336/20 Nguyễn Văn Luông, Q.6

Giá: 42 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 3/2021

Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng, Quận 7

Giá: 41 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2021

Địa chỉ: 116 Lý Chiêu Hoàng, Quận 6

Giá: 24-26 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: 116 Lý Chiêu Hoàng, Quận 6

Giá: 24 - 26 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: 184 Trần Văn Kiểu, Quận 6

Giá: 45 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 3/2021

Địa chỉ: Lương Định Của, P. Bình Khánh, Q.2

Giá: 65 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2021