Các Dự Án 2021

Địa chỉ: Đ. Điện Biên Phủ, Quy Nhơn

Giá: 17 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: ĐT 835B, Long Thượng

Giá: 21 - 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Thủ Thiêm

Giá: 6,000 usd/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: Nguyễn Thị Định, An Phú

Giá: 55 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: Võ Nguyên Giáp, Hội An

Giá: 1,3 tỷ/căn

Thời gian bàn giao: Quý 1/2021

Địa chỉ: 28 Thi Sách, P. Thắng Tam

Giá: 41,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2021

Địa chỉ: Quốc lộ 13, Thuận An

Giá: 899 triệu/căn

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: Đường N3, Dĩ An

Giá: 18 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2021

Địa chỉ: Tên Lửa, Bình Tân

Giá: 39,8 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2021

Địa chỉ: Dương Thị Giang, Quận 12

Giá: 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Gò Cát, phường Phú Hữu

Giá: 29 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: 360 Xa Lộ Hà Nội, Quận 9

Giá: 1.500 USD

Thời gian bàn giao: Tháng 5/2021