Các Dự Án 2022

Địa chỉ: An Phú, TP. Tam Kỳ

Giá: 17 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Đông Mai, Quảng Yên

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: 93 Đức Giang

Giá: 2,2 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: Tháng 6/2022

Địa chỉ: xã Tam Tiến, Núi Thành

Giá:

Thời gian bàn giao:

Địa chỉ: Cam Nghĩa, Cam Ranh

Giá: Chỉ từ 4,5 tỷ – 6 tỷ/ căn

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: ấp Mái Dầm, xã Đại Thành

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Hiệp Thành, Vĩnh Trạch Đông

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Trần Quang Khải, P. Thọ Xương

Giá: 20 - 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2022

Địa chỉ: Đường Thống Nhất

Giá: 600 triệu/căn

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Võ Nguyên Giáp, QN

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: xã Bảo Ninh, Đồng Hới

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: TP Bắc Giang

Giá: 80 - 85 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022