THÔNG TIN PHÁP LÝ DỰ ÁN CENTRAL HILL NAM SÀI GÒN

Hiện tại chủ đầu tư Thắng Lợi đã có Bản đồ Quy hoạch Chi tiết 1/500 của Dự án Central Hill Nam Sài Gòn. Tất cả những thông tin pháp lý dự án sẽ được tiếp tục cập nhật và Quý khách có thể xem hình ảnh cụ thể trong thời gian công bố dự án.