Các Dự Án Shop - Shophouse

Địa chỉ: 336/20 Nguyễn Văn Luông, Q.6

Giá: 42 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 3/2021

Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng, Quận 7

Giá: 41 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2021

Địa chỉ: 20 Phạm Đình Hỗ, Quận 6

Giá: 35 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2018