Các Dự Án Shop - Shophouse

Địa chỉ: Thành Thái, Quận 10

Giá: 105 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Dĩ An

Giá: 27 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Mỹ Trà, xã Tịnh Khê

Giá: 20 - 35 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 3/2020

Địa chỉ: Xuyên Mộc, BR-VT

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: 601 Tô Ngọc Vân, Tam Bình

Giá: 35 - 38 triệu/m² (VAT)

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: Tên Lửa, Bình Tân

Giá: 39,8 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2021

Địa chỉ: Dương Thị Giang, Quận 12

Giá: 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: 21 Phan Văn Hớn, Quận 12

Giá: 1.2 tỷ/căn

Thời gian bàn giao: Quý 4/2018

Địa chỉ: Gò Cát, phường Phú Hữu

Giá: 29 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: 360 Xa Lộ Hà Nội, Quận 9

Giá: 1.500 USD

Thời gian bàn giao: Tháng 5/2021

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - Tạ Quang Bửu

Giá: 21 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng (nd), Quận 7

Giá: 22 triệu/m²

Thời gian bàn giao: