Các Dự Án 2027

Địa chỉ: xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2030

Địa chỉ: xã Mai Pha

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2027

Địa chỉ: Phường Dương Đông

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2027

Địa chỉ: Phường Nhơn Phú

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2027

Địa chỉ: xã Phước Diêm và xã Cà Ná

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - Tạ Quang Bửu

Giá: 21 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021