Nhật Ký

– Ngày 29/4/2020 Chiều hôm qua từ Gotec Land về mình cảm thấy mệt, cái mệt như mọi khi và nó đã xuất hiện hơn một năm nay. Mình...
Xem thêm