Các Dự Án Long An

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 830, TX Bến Lức

Giá: 13,6 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 830, TT Bến Lức

Giá: 12 - 15 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Chợ Gò Đen - Bến Lức

Giá: 799 - 899 triệu/nền

Thời gian bàn giao: Quý 4/2019

Địa chỉ: Đức Hòa Thượng, Đức Hòa

Giá: 12 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2018