Các Dự Án Bình Dương

Địa chỉ: Đường 30/4 Thủ Dầu Một

Giá: 40 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Đại Lộ Bình Dương, Thuận An

Giá: 38 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2022

Địa chỉ: Quốc lộ 13 - Thuận An

Giá: 30 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Dĩ An

Giá: 1.3 tỷ/căn

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Dĩ An

Giá: 27 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Thuận Giao, huyện Thuận An

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Quốc lộ 13, Bình Dương

Giá: 18 - 19 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Ngô Chí Quốc, Thuận An

Giá: 40 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 1/2020

Địa chỉ: Quốc lộ 13, Thuận An

Giá: 899 triệu/căn

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: Đường N3, Dĩ An

Giá: 18 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2021

Địa chỉ: 3 Tháng 2, TT Lái Thiêu

Giá: 23 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2020

Địa chỉ: Quốc lộ 13 - Thuận An

Giá: 1,3 tỷ/căn

Thời gian bàn giao: Quý 1/2020