Các Dự Án Nhà ở xã hội

Địa chỉ: 116 Lý Chiêu Hoàng, Quận 6

Giá: 24 - 26 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: 360 Bến Vân Đồn, Quận 4

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định