Các Dự Án Quận 11

Địa chỉ: Bình Thới, Quận 11

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2018