Các Dự Án 2022

Địa chỉ: Thạnh Xuân 13, Q.12

Giá: 32 - 35 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Quốc lộ 13, Bình Dương

Giá: 18 - 19 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Bãi Chí Linh, 3 Tháng 2

Giá: 39,35 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: 765 Hồng Bàng, F6, Quận 6

Giá: 65 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2022

Địa chỉ: Xa Lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2

Giá: 80 - 100 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2022