Các Dự Án Hà Nam

Địa chỉ: Thị xã Duy Tiên

Giá: 13,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2024